Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA I KORIŠĆENJA SAJTA SVETKOZMETIKE.RS

UVOD

Poštovani korisniče,

Molimo te da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitaš sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina putem sajta, znači da si ove uslove pročitao/la i da ih prihvataš u potpunosti. Ukoliko su uslovi za tebe neprihvatljivi, molimo te da ne koristiš sajt svetkozmetike.rs. 

OPŠTI USLOVI

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje privredno društvo Svet kozmetike doo (u daljem tekstu Prodavac). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice svetkozmetike.rs definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice svetkozmetike.rs, korisnička prava i poslovni odnos između prodavca i kupca, odnosno korisnika. Internet prodavnica svetkozmetike.rs, kojom upravlja privredno društvo Metric soft doo, Beograd, Vidikovački venac 106g, PIB 110032063, matični broj 21288004, je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda korisnicima. Korisnik je osoba koja koristi ovaj sistem, odnosno kupac u Internet prodavnici svetkozmetike.rs. Odnos Prodavca i Korisnika regulisan je međusobnim obavezama kupovine preko Internet prodavnice svetkozmetike.rs.

Korisnik može da realizuje kupovinu, odnosno porudžbinu, sa ili bez kreiranja naloga na sajtu. Ukoliko se koristi nalog za kupovinu, on sadrži lozinku koja je tajna i poznata samo korisniku.

OPISI PROIZVODA

Prodavac nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Proizvodi koji se prodaju putem internet prodavnice www.svetkozmetike.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.

Saobraznost proizvoda se ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.